Leeuwenhoeve

Manege

Geschiedenis

De manege is niet altijd een manege geweest. Het bedrijf van Chris van Leeuwen is begonnen met kalveren, fokvarkens en kuikens. Bij deze bedrijfsvoering is er veel tegenslag te verwerken geweest. Het terrein is drie keer ontruimd voor de varkenspest en één keer vanwege de vogelpest. Nadat dit alles is gebeurd, heeft het bedrijf een half jaar leeggestaan. Daarna is er met het fokken van varkens verder gegaan volgens een stamboek. Daarnaast waren er ook nog kuikens aanwezig op het bedrijf. Kalveren waren toen niet  meer aanwezig. Later is er met het fokken van varkens ook gestopt en is er gekozen om alleen kuikens te houden. De schuur waar de varkens in gehuisvest waren, werd omgebouwd voor de kuikens. Hiernaast is er ook nog een slachterij gestart, omdat het fokken van de kuikens alleen niet genoeg geld opbracht. Omdat het hier al voordeed, kreeg dit het certificaat  biologisch bedrijf en er werden 11.000 kuikens ondergebracht. Door problemen met de milieudienst, is in 1997 gestopt met slachten.

Op het bedrijf waren ook altijd paarden aanwezig, dit was in hobbymatig. In 1998 kwam de vraag van twee personen of we ook privéles op onze paarden gaven. Paardrijles gaf Chris toen al 31 jaar, dus dat was niets nieuws voor hem. Na deze twee personen, kwamen er steeds meer kinderen vragen voor lessen, maar in deze periode was dit nog niet de hoofdomzet van het hele bedrijf.

Op 22 december 2002 is na een heftig kort ziekbed Ria, de vrouw van Chris, overleden. Hierdoor was het niet meer mogelijk om nog kuikens te houden en daarom zijn in oktober 2002 de laatste kuikens weggegaan van het bedrijf.

In 2003 werd de kippenschuur omgebouwd tot paardenstallen en werden er pensionpaarden gestald. Ook in de vroegere kalverenstal, stonden inmiddels diverse paarden. In 2003 werd tevens het besluit genomen voor de bouw van een manege. Helaas heeft het bijna 6 jaar geduurd voordat er een vergunning was.

In 2004 is de manege echt bedrijfsmatig begonnen en zo ontstond ‘Stal Leeuwenhoeve’. In deze jaren is Marjolein, de dochter van Chris, ook intensiever mee gaan werken op de manege en is toen ook mede-eigenaar van de maatschap geworden.

In 2006 is de manege ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf deze tijd is de manege steeds verder gegroeid.

Marjolein heeft in 2007 haar diploma voor instructeur gehaald en is zo bevoegd om officieel paardrijles te mogen geven. In deze tijd werk ze nog als dierenarts-assistente op het WHG Dierenziekenhuis Rotterdam en doet ze het lesgeven in de avonduren erbij. Sinds 1 januari 2011 is Marjolein fulltime in de manege gaan werken.

In 2009 is de binnenmanege gebouwd, waardoor er nu het hele jaar door goed les gegeven kan worden. Met de komst van de binnenmanege is er ook plaats voor ongeveer 15 pensionpaarden.

In 2010 is er een nieuwe buitenbak aangelegd, met de officiële Z-maten.

Vanaf 7 juli 2016 heeft Marjolein het bedrijf geheel samen met haar man Rob overgenomen. Marjolein heeft de plaats van Chris in genomen en Rob de plaats van Marjolein. Rob zal niet veel in de manege te vinden zijn, maar doet naast zijn eigen werk, veel klussen buiten de manege om. Chris is nog wel altijd betrokken bij de manege, helpt mee in de stalwerkzaamheden en valt nog een enkele keer in met lesgeven.

Sinds oktober 2017 is er een instructrice bij gekomen. Eerst was dit voor alleen de woensdagmiddag en -avond, maar sinds begin 2019 geeft deze ook dinsdagavond les.